top of page

Hello

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do, and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Algemene Voorwaarden Voetbaldagen

Voordat je je kind inschrijft voor een van onze voetbaldagen, verzoeken wij je vriendelijk om de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Bij betaling en aanmelding voor de voetbaldagen ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Beeldmateriaal en publicatie:

AllFootball behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal te maken van deelnemende kinderen tijdens de Voetbaldagen. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden, waaronder (maar niet beperkt tot) het plaatsen op sociale media kanalen, de website en andere communicatiekanalen. Door deelname aan het evenement geef je toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal van je kind, neem dan vooraf contact met ons op via info@allfootball.nl om dit kenbaar te maken.

2. Aansprakelijkheid:

AllFootball spant zich in om de Voetbaldagen veilig en professioneel te organiseren. Desondanks kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, letsel, of verlies van persoonlijke eigendommen tijdens het evenement. Ouders en deelnemers worden geacht hun eigen verzekeringen af te sluiten voor dergelijke situaties. Deelname aan de Voetbaldagen geschiedt op eigen risico.

3. Wijzigingen en annuleringen:

AllFootball behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma, de locatie, of andere aspecten van Voetbaldagen indien dit noodzakelijk wordt geacht. In het geval van annulering van het evenement, zullen wij proberen deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Alle betalingen zullen worden gerestitueerd conform ons restitutiebeleid.

4. Gedragscode:

Wij verwachten van deelnemers en hun ouders of voogden dat zij zich tijdens de Voetbaldagen respectvol en sportief gedragen. Ongepast gedrag, zoals pesten, geweld, of ongepast taalgebruik, zal niet worden getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van de Voetbaldagen.

 

5. Privacy:

AllFootball respecteert de privacy van deelnemers en zullen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen volgens de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar ons privacybeleid.

6. Annulerings- & Restitutiebeleid: 

We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten en streven we ernaar om een geweldige ervaring te bieden tijdens onze voetbaldagen. We begrijpen echter dat er momenten kunnen zijn waarop je je deelname aan de Voetbaldagen moet annuleren. Daarom hebben we een restitutiebeleid opgesteld om je te helpen bij dergelijke situaties.

 

Annuleringsvoorwaarden:

  • Als je besluit je deelname aan de Voetbaldagen te annuleren, kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het aankoopbedrag, op voorwaarde dat je je uiterlijk 2 weken vóór de startdatum van het evenement afmeldt.

  • Na deze periode van 2 weken voor aanvang van het evenement is restitutie niet meer mogelijk, ongeacht de reden voor annulering.

Hoe een annulering aanvragen:

Om een annulering aan te vragen en aanspraak te maken op een gedeeltelijke restitutie, dien je de volgende stappen te volgen:

  • Stuur een e-mail naar info@allfootball.nl met als onderwerp "Annuleringsverzoek - Voetbaldagen".

  • Vermeld in je e-mail je naam, contactgegevens, en de datum van het evenement waarvoor je annuleert.

  • Zorg ervoor dat je je annuleringsverzoek uiterlijk 2 weken vóór de startdatum van het evenement indient.

  • Ons team zal je verzoek zo spoedig mogelijk verwerken en je op de hoogte brengen van de status van je restitutie.

Vragen en klachten:

Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot de Voetbaldagen of ons restitutiebeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de volgende e-mail: info@allfootball.nl. Ons team staat klaar om je te assisteren en je vragen te beantwoorden.

Wij danken je voor je interesse in de Voetbaldagen en hopen dat je begrip hebt voor onze algemene voorwaarden. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@allfootball.nl.

Wij kijken ernaar uit om jou en je kind te verwelkomen tijdens de voetbaldagen en wensen jullie alvast een fantastische ervaring toe!

bottom of page